Azra

Roll over Jura

?ivi u sesvetskom kraljevcu
i zovu ga jura
ako te to ba? zanima
on se dobro fura
obo?ava bed?eve
ko?ne hlaèe i tambure
pa vièe yeah

sve bi dao da se proslavi
i tu nema tajni
da ga ?ene lijepo gledaju
i da postane glavni
ima dosta godina
svirka mu je zadnja prilika
pa vièe yeah

ponekad se noæu probudi
sanja samo ono ?to ?eli
hoda cestom kao mjeseèar
pa i tada na sav glas
tu?no vièe yeah

Play