Azra

Provedimo vikend zajednoO.k. Ludo
Moram da te pitam
Sto te veze za prijatelja mog
Misli na sebe
Zagledaj se u mene
Provedimo vikend zajedno

Ljubav je prièa iz la?nih magazina
Ljubav je miljama daleko od nas
Kada me provocira?
Nalazim da ti se sviðam
Ne furaj se djevojko na nas

Upamti jednu stvar
U ni?ta nisam siguran
Osim da te lose zabavljam

Nudim ti sokove
Imbecilne tulume
Nudim ti popljuvane gradske ulice
Nudim ti dosadu peting i disko muziku
Ali nema veze
mo?e i gore

Play