Azra

Pripovjedac

pripovjedaè gdje ti je kraj
pripovjedaè bleji? ne zna?
treba? mene ko voda sud
da utoli? roðeni blud

ljudi mi ka?u a vidim to i sam
i vlastitu vatru bi trampio za nj
sliku o sebi pregr?t klikera
ðubre si ti krv neèista

jebivjetar sad je tvoj èas
jebivjetar u nadi je spas
kuda ?uri? ?apuæe glas
pa i sokrat spominje nas

sa sviju strana rika goveda
raja je spremna da plati za nj
sliku o sebi pregr?t klikera
i tu se veæ staje ponestaje frkova

dr? nedaj

Play