Azra

Po zasluzi

tra?io sam nisam na?o
sve bi zato dao
?to me tjera da s tobom spavam
ne bi reæi znao

ovako dalje nema kuda
nadati se neæu
sigurno æu vrlo rado
ugasiti svijeæu

a onda krene krkavela
rokanje do dna
ti to meni o moralu
a ja do kocena

u aleju velikana samo fini svijet
u aleju pelikana sve bez razlike
po zasluzi

nemoj da propusti? noæ
nemoj da probdije? san u kojem si roðen
kako da ritmujem rijeè
kako da uskratim bol kad na nju se èeka

(postoje kurs akcije i postoji kurs reakcije
postoje takoðer i kurs interakcije pa ka?e)

otimala dok je mogla
znala je da kadi
nauèili je mrski jebci
kako se to radi

navika ne blijedi lako
te?ko se i stvara
privikne se svaka raga
na svog gospodara

a onde krene krkavela

Play