Azra

Plavo - smeðeNe?to mi se strasno pro?le noæi desilo
Iz dosade sam ku?io kao obièno
A onda neplanirano u izlogu
Riknuo sam na plavu?u
Slao sam joj kradom preko stakla poljupce
Ovo sto æu sad reci nema logike
Dr?ala mi pi?u dok sam ?orao
Dizala me kad sam pijan padao

Ja ?elim samo da se vrati
Ja ?elim da mi proðu sati
Ja ?elim nedostaje mi mnogo i htio bih da sanjam
Da se naðem negdje pored nje

Ne?to mi se strasno pro?le noæi desilo
Bio sam zaljubljen vise nego opasno
U smeðokosu bankovnu èinovnicu
Pretpostavljam ubuduæe mamicu
Ona je zavr?ila jeftini fakultet
Ima dana kad joj se gadi cijeli svijet
Za mene je uvijek nasla lijepu rijeè
Èinila me veselim

Ja ?elim...

Ne?to mi se strasno pro?le noæi desilo
Volio sam plavo smeðe jednako
I bez obzira na moje sokove
Furka mi je bila za bogove
Ja se zovem vitez propu?tene prilike
Lijepe ?ene doðu vide i odlaze
I bez obzira na moje sokove
Furka mi je bila za bogove

Ja ?elim...

Play