Azra

Plavi golub

ponekad je vidim le?eæi u snu
kao igru sjena na mom ramenu
bijelo svjetlo iznad povr?ine tupih koraka
koliko jo? ima do oèaja

darovat æu ti plavog goluba
imaj srca kad zakuca na tvoja vrata
ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija
ne gledaj u njemu plavog goluba

dvojica na ulici
sami protiv svih
dvojica na ulici
sami

zagrlio sam prvu djevojku
u?ivala je u milovanju
oblaci su vukli ki?u sve do prozora
ne gledaj u meni svoga goluba

Play