Azra

Partizan

bijah uhvaæen u zamku
i pozvan da se predam
al taj nisam ja
?tuc u ruke i crta

kako gordo teku suze
skrivao sam mnoge ljude
kao i imena
a sad i ona ginu sa mnom

zatim djevojka u ba?ti
i spas u njenoj du?i
ba? u pravi èas
umrla je bez rijeèi

trojica od nas toga jutra
a samo jedan ?ivi
al taj nisam ja
grobnica je javna kuæa

kroz èempres vjetar duva
i kroz groblja vjetar duva
draga sloboda
da l' æe znati da pjeva

Play