Azra

Otac moga oca

otac moga oca
taènije moj deda
bio je solunac i èovek prvog reda
cenjeni birokrata izmeðu dva rata
izmeðu dedinog i svog rata

(moj otac nespreman svet da gleda
pobuni se protiv deda
a deda èovek pravog reda
da zadr?i dobre pozicije stare
na sina studenta posla ?andare)

moj otac taènije moj tata
bio je prvoborac partijski tata mata
cenjeni birokrata posle rata

u ?elji da svet svojim oèima gledam
da se pre ne predam
istine su uspjele da me shvate
pobunih se protiv tate birokrate

gospodo tate i mame dame
toèak mercedesa nije toèak historije
a otac odmah na me kordon narodne milicije

moj deda sve to gleda
i brkove suèe
seæa se mog oca od juèe
i svog od prekjuèe

Play