Azra

Odlazak u noæ

Uz tihu kletvu jurim kroz grad
Kaput na ramenu normalna stvar
Novine u ruci juèera?nji broj
Ne izgledam lijepo briga me za to
Zalazim u svaku birtiju
Tamo trgnem vino rakiju
A onda zurim da ne zakasnim
I prije nego sto se pozdravim s njom
Dodirnut æu joj usne lagano
Odlazimo zajedno u noæ

Ona uzeli da joj govorim tiho
Da ne velièam svoje probleme
Hoæe da ?ivi s onim koga voli
Gleda u druge a misli na mene
Priznaje mi da je udata
Da ne ljubi svoga èovjeka
A ja ?utim mudro Razmi?ljam
Njeni prsti kao da tra?e krivca
Samo lete oko moga lica
Hajde ?eno koji ti je vrag

Diskretno ?apuæem spominjem kino
Vani je tu?no a unutra fino
Skupe pare za dosadne sate
Ne ?alosti se srce mislim ja na te
Kupuje mi tada kokice
Kikiriki slane ko?tice
Stvarno se trudi da mi ugodi
A oko nas sve neki gladni ljudi
?u?te papiri odzada nam smrdi
Jao gospode kako grozan film

Ponoæ se bli?i predstava traje
Sjedamo u kola idemo dalje
Izvan grada ima parcela
Lijepo mesto na kraju sela
Vodimo ljubav zagu?ljiv je zrak
Sna?no svjetlo pada ravno na nas
Nije normalno pa to je vlak
Grabimo volan i dodajemo gas
Hladan znoj mi curkom nagriza vrat
Paranoja
Bje?imo u mrak

Play