Azra

Nije O.K.

zna?
nije u redu
naèin
na koji iz mene
rade budalu
mogu da psujem u mraku
da navijam
za ono ?to misle da vrijedi

i dalje pazim na svoje ruke
u kaputu od svilene ?oje
nije va?no
jos jedan dan
i izgubit æe? me zauvijek

Play