Azra

Nepotrebno precrtaj

da li èuje?
da li zna?
da li pamti?
nepotrebno precrtaj

naravno sam protiv
to znaèi biti sam
na stra?nom mjestu postajati
mada dr?im da je kraj

naravno sam protiv
bazdim na moment
da li to ðubre koje ?ivim
utièe na koeficijent

uglavnom sam protiv
?to znaèi biti sam
daj zajebi zemlju kojoj
prosjak vrijedi kao kralj

naravno sam protiv
i premda cijeli svijet
iz petnih ?ila zapinje
da bude ono ?to nije

naravno sam protiv
against it all the time
sidi di si ni za di si nisi
reko bi' ti ja

Play