Azra

Nasuprot svemu

mo?e biti da te ne veseli svakodnevnica
pa mi èinimo sve ?to ima obodriti duh
proporcija
sklad
izdrzat æe sud

a onda u snu pogled mi pada na ploèu u dnu
the animals are loved only by girls named josephine
i naravno noæ prebacim na nju

i mada od prve razumijem tvoje namjere
ne znaèi da sam suglasan sa svime ?to se prodaje

in spite of all

mo?e biti da se uklapa? u vremena
inflacije jednakosti bratstva i prijevara
proporcija
sklad
izdr?at æe sud

i mada od prve razumijem tvoje namjere
ne znaèi da sam suglasan sa svime ?to se prodaje

in spite of all

Play