Azra

Naizgled lijepa

ka?e? sanjala sam te sinoæ
pita? me kad æu ti doæ
ka?e? ?eljela sam te pred zoru
osjeæam ljubav je to

hej stidljiva ?eno
na licu sjeta ostavlja trag
hej stidljiva ?eno
izdaje te iz oèiju sjaj

govori? ni mnogo ni malo
sve onako sluèajno
igra svjetla u tvojoj kosi
naizgled lijepa si

Play