Azra

Na pocetku bjese stos

povjerenje koje ima?
povjerenje koje daje?
povjerenje koje pru?a?
ispod ruke ide? dalje

na poèetku bje?e ?tos
ne ?ljivim te ni za gro?
al se ti kreæi bolje
pobrini se za nas dvoje

vidi se èisti je zrak
s druge strane restoran
u njem sto moderan
doðe mi da vrisnem

hej
jebote ja
za tebe nisu vje?ala
cicija
u tebi èuèi i poèiva

povjerenje koje ima?
povjerenje koje daje?
povjerenje koje pru?a?
ispod ruke ide? dalje...

Play