Azra

Melankolija

hej zar je to prvi put
da vikom prebija? dug
moj je odgovor
melankolija

stvari sadr?e splin
i zato kad me probudi?
prvo ?to mi pada na um
ne deri grlo nisam gluh
jer ti koristi? priliku
da zamjeni? ulogu

hej, zar je to prvi put
da vikom prebija? dug
moj je odgovor
melankolija

stvari sadr?e splin a
da nitko ne zna za?to si
tako bitno drugaèiji
kriv si brate ?to si ?iv
sad ja prepustam uloge
mrtvijim od sebe

hej zar je to prvi put
da vikom prebija? dug
moj je odgovor
melankolija

Play