Azra

Marina

Na neku èudnu foru
Marina misli da zna
Sto sve treba da èini
U dru?tvu frajera
Suvi?e je obièna
I prazan joj je smijeh
Ali nu?da me nagoni
Da spavam s njom

Dovoljno je da me vidi
Da mi ka?e miki kako si
I veæ se osje?am bolje
Odmah je na cesti po?elim

Ja sam samo jedan
Od mnogih koje zna
?armiram je uporno
Laskam iz daleka
Ona se na ni?ta ne zali
O nièem nema sud
Ali nu?da me nagoni
Da spavam sa njom

Dovoljno je da me vidi
Da mi ka?e miki kako si
I veæ se osjeæam bolje
Odmah je na cesti po?elim

Sinoæ sam iz ?tosa
Za?elio na tren
Da bude ne?to vise
Da mi postane frend
A marina ko marina
Negirala me skroz
A meni se samo prohtjelo
Da spavam sa njom

Play