Azra

Linda Lane

Oh Linda Lane
Linda Lane, I wanna see you again
I wanna kiss you again,my Linda Lane

Proveo sam dugo s onu stranu svijeta
sanjajuæi toplinu ?to domovina daje
prestao sam lutati od cvijeta do cvijeta
sve ?to ljubav tra?i Linda imala je
U toplini sobe zagrljeni ma?tom
plovili smo Hvarom,Dubrovnikom,Ba?kom
u du?ama na?im, u oèinjem vidu
sjaji moja zemlja s posterom na zidu

Linda Lane ...

I danju i noæu uèila je mene
sa strpljenjem tihi, zaljubljene ?ene
opet u svom gradu u krugu prijatelja
ali nema moje Linde,nje?nog uèitelja

Through the snow, through the rain
I'm flying my plane
To meet you
Linda Lane

Play