Azra

Lijepa Janja

Na cilom svitu od sto milja
lipote takove ni
kao ?to bje?e lijepa janja ribara starog kæi
U grad je tad na kratko stigo
gospodin lijep i mlad
poljubio Janju i ostavio
A ?to æe jadna sad
Tek stari ribar mri?u di?e
al ribe tamo ni
veæ u mri?i mrtva le?i
ribara starog kæi

Play