Azra

Klasican znak

bio jednom par violinist i tambura?
toliko koliko me sjeæanje slu?i
znam da jedan su dijelili zalogaj
u dobru i zlu neprevaziðen par
(klasièan znak)

èudesan je don violinist imao
tamo gdje razoèaran svijet ne ?tedi nimalo
samo da odu?ku da
novac je tek sporedna stvar
a onda ?ivot okreæe smjer na spavanje
gitara nestade
i te?ko steèene imovine
i tu se guslaru gubi trag ne
?elim nikako poreæi ono ?to svatko zna
ali gitaristi je od tada slava grozno narasla vjerujem
da ?apat sam neæe bog zna ?to da
da njegovo ime sada
ne?to znaèi
pa eto ga
nikola paganinija

Play