Azra

Kao kad se misli poklope

kao kad se misli slo?e
banalna je rijeè
reæi samo halo volim te

pa i onda kad to traje
skraæeno za tren
dokle ide na?e sjeæanje

sreo sam te u lokalu
ni?ta èudno za takvu damu
muzika prenosi slavu
kao kad se misli poklope

Play