Azra

Jutro

jutro ispred mene bio sam tvoj
osmijeh u samoæi
mo?e li to

kao da se ljudi pravdaju
nakon svega zamorom
protekle noæi

moj je dio sreæe negdje u snu
pogled u buduænost
gle opet sam tu

spominju se stari zapisi
da je ljubav neiskvaren èin i zato mi fali

a onda sam pre?utio ono muèno iz vlastitog svog
oti?lo u nepovrat neæu vi?e èuti za to
(ima li smisla ?tos kretat o njoj)

Play