Azra

Jeza

nikad neæe? saznat du?o
koliko te volim ja
tako fina mala cuca
prda slatka mirisna
nije lako
jeza
kad me ljubi?
samo ?ulja? papana
jeza

cijelo tijelo
muka groza odvratna

jutro se po danu ravna
zvijezda tjera mjeseca
rastopim se èim je vidim
uzalud mi nauka
svi se trude
jeza
tko to nezna
misli da je viðeno
jeza
scena druga
zabole me ponovo

romeo i julija
po?ta donja presvlaka
nema ni?ta prije braka
stvarno gadna navika
(da ne strada pozlata)
zar ne vidi?
jeza
u zagrljaju
svijetlim kao lanterna
suze tek na kraju
?ifra apsolutno nevjerna

jo?a zidar i hazjajin
had a very mad affair
kad se zadnjem digla kita
ovaj njemu daddy don't you dare
prste sebi
jeza
biti sna?an
a jo? vi?e pokoran
jeza
prava veza
ne?to sam ti umoran
sada poèuj moju prièu
ovo vrijedi da se zna
pu?e ru?e da ti slu?e
al ne brini razloga
bit æe dosta
jeza
pa ti guzi
kontam ako pre?ivi?
jeza
dok ne svr?im
nemoj da me probudi?

Play