Azra

Jano mori

jano mori jano lele
sevdalino
moja rosna jano mori
detelino

se prasaje? jano mori
majstorite
so im gotvi? jano mori
za veèera

kadbanica begu more
il koko?ka
ova veèer begu more
ludo jagnje
od dve majki
begu more
zadojeno

Play