Azra

Izmeðu nasPriznat æu ti da te volim
Ako bude? dobar drug
Ako mi bude? vesela i lijepa
Bas onako kao u snu

Priznat èu ti da te volim
Reci æe? mi ne budi lud
Nismo na filmu zaboga
Opusti se malo
I otkopèaj taj prokleti gumb

Pa ako ?eli? da ti donesem sreæu
Prepusti se meni
Eksplodirati neæu prije vremena
Obeæajem to
Veèeras sam u formi
Puna sam snage
Ovo æe biti luda noæ

Priznat æu ti da te volim
Na zgodnom mjestu uz put
Kad zaustavi? motor i ugasi? svjetla
Poljubit æu ti ruku

Priznat æu ti da te volim
Smije? se i ka?e? jeftina stvar
Kao slika sa naslovne strane
Neka to ostane izmeðu nasPlay