Azra

I've gotta go

Priði bli?e mojoj maloj
Zagrij je olak?aj joj noæ
Èekala je cijelu vjeènost
Budi njezan daj joj najbolje
Izgubljene iluzije
Povjerenje
Nek' se isplaèe
I've gotta go

Priði bli?e mojoj maloj
Daleko od njenih oèiju
Prestao sam da se borim
Mislim tako mudrost poèinje
Zna? i sam da samo rijetki
Jednom u ?ivotu odlaze

I've gotta go

Nakupilo se toliko stvari ?elio sam
Da ih dijelim s tobom 3 sata jutro
Mukli koraci kao da zatvorena ?ivotinja
Kru?i po sobi da li i?ta vrijedi
Ako ka?em i'm sorry stvarno juèer
Mi je bilo stra?no te?ko ubio se
Pjesnik èovjek na pravoj strani
A onda kasnije mnogo kasnije
Sparina pada na turski grad
Na male kutije ?arenih proèelja
I uvijek upaljena svjetla dolje
Niz kanal district noænih dama
Svi na?i prijatelji su davno pomrli
Prije nego ?to su i dobili pravu ?ansu
Ostali smo nas dvoje da proðemo
Kroz sve to sranje sami do kraja

Play