Azra

Heraklit je to i kavafi uz to

Nitko te ne voli
kad si down and out
nitko te ne voli
gloomy underground
samo bol u srcu mom
nitko te ne voli
heraklit je to
besmrtni su smrtni
smrtni besmrtni
jer ovi drugi ?ive
smræu onih prvih
a umrli su njihovim ?ivotom
besmrtni su smrtni
zapanjen strahotom
kad se jedan od njih u saleukiji pojavio
u prvom veèernjem èasu
preruèen u vitkog i prelijepog mladiæa
s rado?æu bo?anstva u oèima
crne i mirisne kose
prolaznici zurili su u njega
pitali se da l iko ga zna
i da l i on sirijski je grk ili mo?da stranac
ali neki ?to pa?ljivo gledahu
razumje?e i pogled svrnu?e
a kad se on pod stupovljem izgubi
með sjenama i svjetiljkama veèernjim
odlazeæ u èetvrt koja noæu
tek o?ivi s orgijama i razvratom
svim vrstama pohote i bluda
pitahu se koji od njih bi to mogo biti
i zbog kakve to sumnjive po?ude
silazi na seleukijske ulice
s onih velièanstvenih bo?anskih stani?ta

Play