Azra

Fait Accompli

There's more in between heaven and
Earth
Fait accompli
Sorry my friend

Priznat æe? da sve ima svoj put
Fait accompli
?ivot je glup

Pa i kad za?elim da se vratim u yeah
Yeah yeah
Neæu da govorim vi?e nego ?to bi ti john

Nekad ili sad
Momenta ili dva
To je za nas svr?ena stvar
(hé zijn jullie er al)

Play