Azra

Fa fa faTi i ja lutamo kroz noæ
Potmulo je stenjao moj grad
Ispred nas put bez povratka
Daleko se èula muzika

Fa fa la si mi ti
Fa la ti

Ulica hladna be?æutna
Nezgodno se voljeti na njoj
Dat' æu ti sve sto za?eli?
Potaknimo ponos zajedno

Fa fa la si mi ti
Fa la ti

Dodirni me samo jednom draga
Popu?i mi ponos draga

Play