Azra

Dao sam ti svoju ljubav

Dao sam ti svoju ljubav
Jer za drugo nemam dara
Kakva sam to luda bio
Znam da si me progledala

Dao sam ti svoju ljubav
Misleæi da ne?to vrijedi
Nismo isti shvatio sam
Osjeæaj me rijetko vara

A ja i dalje bezuspje?no
Razotkrivam tlapnje svoje
I nije pravo to ?to èine
Protiv mene rijeèi moje

Play