Azra

Dan

Pred licem nebeskim u hramu izbio je rat
I mnogi tad se upitao a ?to da radim sad

Kada dan gubi svoj sjaj

Ni zora rana kada sviæe nema takav èar
Odmah zatim nasuprot trenutku opazio sam
Na dan se povraæa sjaj
Jos samo jednu malu stvar ja htio bih da znam
Da l se biæe u ni?tavilu prepoznaje na èas

Ili dan suosjeæa za nj

Play