Azra

Ne zelim nista lose da ti uradim

ja sam klasno deklasiran sirovi tip
ali ne ?elim ni?ta lo?e da ti uradim
ja sam svjesno revoltiran urbani kit
brinem svoju nevolju to me veseli
ja sam va?an ?inilac
to je moja trajna orijentacija
ja sam profaniran i hoæu da znam
da li me voli? i onda kad ti ne trebam
ja sam brutalan i uvijek u spidu
ti bi htjela da te grlim i ljubim u kinu
ja te gubim u tome je ?tos
ti u?iva? da vodi? ljubav sa mnom dan i noæ

Play