Azra

Bugi Bane

Prijevara ka?u egzistira gdje bistri vladaju
Uglavnom ne kolidira se ljudskom glupo?æu

Osjeæa? se prevarenim mora da si tup

Those who know (it seems) don't tell
And those who tell don't know
Knowledge studies others 'cos
Wisdom is self known

Osjeæa? se prizemljenim mora da si crv

Ja poznam svoj put
Glavu gore
Ja poznam svoj put
Mo?e? li to bolje

Neæu da budemo drugovi
Ti nikad nisi pitao
Ili dao
Kada sam ja pitao
Ili uzeo
To ?to sam mogao

He who feels punctured must have been a bubble
He whofeels uncovered must fall short of trouble

Osjeæa? se povrijeðenim prolijevao si ?uè

Ja poznam svoj put
Glavu gore
Ja poznam svoj put
Mo?e? li to bolje

?to god da si
Domaæin ili stranac izdaleka
Sa?ali se na me
Ukokan s leða
U naponu snage
Pusti suzu za trenutak
A onda produ?i ti
Mo?da æe? biti bolje sreæe

Play