Azra

Boli glava

U de?eli lele ne postoji pravda
Samo krivda mori
?to se ne ispravlja
Parazitstvo ama
Od kog boli glava

Play