Azra

Blase

Ljubavnik se kladio na sreæu
Kao kurva o po?tenju ?to zbori
Provjereno slatka je ko muka
Pa i onda kad se ne vidi

Devet sati rano jutro pièim ja kroz grad
Ne bi li je prona?ao èemeran i sam
A kad tamo stoji uuuuu...

?uto, nije svitanje
Nego, dugo karanje
?eljno, progovaranje
Daj, daj, daj

Bezveze sam uranio pomislih na èas
Jer me potom izdnaduha svijesti dozva glas
Bri?i ka?e ne stoj tuuuuuu...

Ludo, nije svitanje
Nego, dugo karanje
?eljno, progovaranje
Daj, daj, daj

Ljubavnik se kladio na sreæu
Kao vojnik o skraæenju ?to zbori
Provjereno mina ka?u nema
Trebali bi i to ku?ati

Play