Azra

Big bang

?elje ti bo?o gramzivost daju
Rekli bi svinja si
Muguæe bo?o osjeæa? stravu
Pr?ut si zapamti
Da li te opravdava my friend
To ?to su ti oèi veæe od moguænosti
Treba ti lova
Kradi od svoga
I jo? da ti popu?im
Su?ene su ti bo?o moguænosti

Ako itko ikada
Napi?e pjesmu nad pjesmama
(to æe biti pjesma)
O srazu ljudskih biæa
I poganih svinja
(sjeme im se zatrilo)
Postaæe besmrtan
Jer netko se opako na?alio
Stavljajuæi nas na isto mjesto
I dajuæi na toliko toga sliènog
Moj bo?e toliko toga sliènog
(helada se jo? nije oporavila)

Ako itko ikada
Spjeva pjesmu nad pjesmama
Ako itko ikada uèini

Play