Azra

Aj æa

izabr'o si djevojku izabr'o si tugu
neka onaj ko to zna ne po?eli drugu

neka moje djevojke nek i dalje daje
prije no mi plamen ljut ne sagori rane

bje? mi rode iz kuæe jer ?te ma?ininom
ne ?porkaj mi ku?ine jer ?te bri?tulinom

neka onaj kad pjeva ne pobrka strane
jer fukara odvratna krade bogu dane

nisu nurle veæ ?ice nisu silne gajde
i onako od toga nema kakve vajde

Play