Azra

041

Kada zagreb izranja iz sna
Cekaju ga konduktera dva
Da ih povede na remizu
Da razbiju lozom krizu
Kada zagreb izranja iz sna
Nigdje nema vise frikova
Nema vise frikova
Kada zagreb izranja iz sna

Play