Azian Love

Dangshinun Sarang Badgi Wihe Teonan Saram

Dangshinun sarang badgi wihe teonan saram
jigumdo gu sarang badgo itjiyo (2x)

Gudeyo my butterfly ne mame one of a kind noui dalkhomhan sarange (badgo)
narul akkyojugo ne sonul kwag jaba never let go jigum ne mame (badgo)
amuri oduwodo you make it bright and for you I wrap myself into your arms (badgo)
sarangun modun gosul dopho modun gosul midumyo modun gosul gyondyo my love (badgo itjiyo)

Dangshinun sarang badgi wihe teonan saram
jigumdo gu sarang badgo itjiyo (2x)

Dangshin sarang jolde obsojiji anha jugnun nalkaji nal (badgo)
ne insenge juingongun baro dangshinpun hundulliji anha ne midum nal (badgo)
bagdo badgo ore chamgo keep it real keep the faith with each day nal (badgo)
ne morissog bagainnun dol dangshinun nal wansongikhyojwo onulbutho nal (badgo) itji

Dangshinun sarang badgi wihe teonan saram
dangshine salmsogeso gu sarang badgo itjiyo (2x)

Dangshinun sarang badgi wihe teonan saram
jigumdo gu sarang badgo itjiyo (2x)

Gogerul hanul wiro duro gidorul hago dangshinun ne sarang pyonji (badgo)
hamke kago shipho otton sanirado with you and you alone ne sonul (badgo)
shilsuhadorado akkimobnun dangshin pumsog i orisogun narul (badgo)
shiryoni dagchyodo pogihaji anhgo dangshin sarang badgi wihe teonasso (badgo)

Dangshinun sarang badgi wihe teonan saram
dangshine salmsogeso gu sarang badgo itjiyo (2x)