Azian Love

Dallyo

Modu jibjung jagjon time keona 1318
you and I lets get buckwild no stress no stress

(Ooh) modu godochago ironara
(ooh) nal bakkwil su inun go baro naya
(ooh) ne modero halkoya
now get up stand up (up) and fight for your right (right)

Ja sonul hanulwiro ollyobwa gwenchanha (dallyo dallyo)
gangyohajima gunyang ne modero salkoya (dallyo do sege dallyo) na wolle gure

(Ooh) modu godochago ironara
(ooh) nal bakkwil su inun go baro naya
(ooh) ne modero halkoya
now get up stand up (up) and fight for your right (right)

Oh jigum ne jashinul kewo
gamchuotdon modungol
donjyoboryo darun mogsorinun dudjidoma
ah nega hagoshiphun dero halke
ah nega kagoshiphun dero kalke

Jakku sumulle we kure kurhaji mothage
narabolle nawa hamke tag tuin hanulwiro narabolle
jolte sonul nohji anulke na superwoman jayurowo
amudo nal magul sun obso no more stress stress no more

(Ooh) modu godochago ironara
(ooh) nal bakkwil su inun go baro naya
(ooh) ne modero halkoya
now get up stand up (up) and fight for your right (right)

Oh jigum ne jashinul kewo
gamchuotdon modungol
donjyoboryo darun mogsorinun dudjidoma
oh namane jayurobgo shipho
nalgerul mame dalgo shipho
donjyoboryo darun mogsorinun dudjidoma
ah nega hagoshiphun dero halke
ah nega kagoshiphun dero kalke

Oh jigum ne jashinul kewo
gamchuotdon modungol
donjyoboryo darun mogsorinun dudjidoma
oh namane jayurobgo shipho
nalgerul mame dalgo shipho
donjyoboryo darun mogsorinun dudjidoma
ah nega hagoshiphun dero halke
ah nega kagoshiphun dero kalke (2x)