Azer Bülbül

Ýlle De Sen Sözleri

Canýmý canýna katarcasýna
Ömrümü uðrunda harcasýna
Deliler gibi muhtacým sana
Ýlle de sen ille de sen...

Canýmý canýna katarcasýna
Ömrümü uðrunda harcasýna
Deliler gibi aþýðým sana
Ýlle de sen ille de sen...

Þu gönlüne bir girebilsem
Dünyalar benim olur
Sensizlik çok zor geliyor bana
Ýlle de sen ille de sen..

Þu gönlüne bir girebilsem
Ýlle de sen ille de sen
Þu kalbini çalabilsem
Ýlle de sen ille de sen...

Play