Azer Bülbül

Yarýnsýzým Ben

Beni bu halimle býrakýp gitme
Senin yokluðunda yarýnsýzým ben
Çaresiz hasretler terkedip gitme

[Nakarat]
Senin yokluðunda yarýnsýzým ben
Senin yokluðunda anlamsýzým ben

Ýstemem dünyanýn senetleri
Ýstemem ahiretin cennetlerini
Ýstemem yarýnýn ümitlerini

[Nakarat]

Sensiz sabahlarda güneþim doðmaz
Geceler zalimdir, tesellim olmaz
Küllenin ateþin bir daha yanmaz

[Nakarat]

Ýstemem dünyanýn senetleri
Ýstemem ahiretin cennetlerini
Ýstemem yarýnýn ümitlerini

[Nakarat]

Beni bu halimle býrakýp gitme
Senin yokluðunda yarýnsýzým ben
Çaresiz hasretler terkedip gitme

[Nakarat]

Play