Azer Bülbül

Yaralandýn Mý Ey Can Sözleri

Kurþun yedin sol yanýndan
Yaralandýn mý ey can?
Bir güzele deli gibi
Sevdalandýn mý ey can?

Yüreðinde hasret ile
Bekledin mi gecelerce
Bir aþk için senelerce
Aðlatýldýn mý ey can?

Bir gül gibi sevdiðinden
Koparýldýn mý ey can?
Yapayalnýz bir baþýna
Býrakýldýn mý ey can?

Yüreðinde hasret ile
Bekledin mi gecelerce
Bir aþk için senelerce
Aðlatýldýn mý ey can?

Play