Azer Bülbül

Yandým Oy

Baþým DertLere söz ile kandým oy oy
düþmanýmý can dostlarým sandým oy oy
her kafadan baþka bir ses geliyor oy oy
yüreðime ateþ düþtü yandým oy oy

Kara sevdaLar GönüLe AnLa beni Mýzra bile tel ile
yar dediðin karþýlanýr gül ile bizimkide taþa tutar yandým oy oy benimkide taþa tutar neydim oy oy

Gecelerde uzadýkça uzadý gözümüzde kaldý aþkýn muradý
bu ayrýlýk düþmanlara yaradý yüreðime ateþ düþtü neydim oy oy bu ayrýlýk düþmanlara yaradý yüreðime ateþ düþtü Yandým oy oy

Kara sevdaLar GönüLe AnLa beni Mýzra bile tel ile
yar dediðin karþýlanýr gül ile bizimkide taþa tutar yandým oy oy benimkide taþa tutar neydim oy oy

Play