Azer Bülbül

Dokunsan Düºecek Hale Gelmiºim

gözlerim yaº dolu baht?msa kara
sensizlik içimde dermans?z yara
ben çoktan ölmüºüm yaº?yor sanma
dokunsan düºecek hale gelmiºim

tutmuyor ellerim tutmuyor dizim
paramparça oldu aºk dolu kalbim
her ahh çekiºimde yan?yor içim
dokunsan düºecek hale gelmiºim

kurudu yapra??m k?r?ld? dal?m
y?k?ld? hayalim tüm umutlar?m
tükendi mecalim bitti dertman?m
dokunsan düºecek hale gelmiºim....