Azer Bülbül

Anlayamadým Sözleri

Çok düþtüm üstüne seni çok sevdim
Ne zaman gel desen koþarak geldim
Çözemedim seni neydiki derdin
Ne yaptýmsa seni anlayamadým

Sen zaman istedin ömrümü verdim
Kimselere bakmadým bir seni sevdim
Ne kadar sordumsa sen söylemedin
Ne yaptýmsa seni anlayamadým

Bu aþkýn sonu baþýndan belli
Daha fazla artýk dayanamadým
Ben yaklaþtýkça sen ittin beni
Ne yaptýmsa seni anlayamadým

Aklar düþtü saçýmýza ömrü bitirdik
Dünyaya geleli biz çok þey yitirdik
Aþkta yalan olmaz böyle bilirdik
Ne yaptýmsa seni anlayamadým

Play