Azer Bülbül

Aman Aman

Anlayan yok sözlerimden
Uyku firar gözlerimden
Umudumu can evimden
Hasret vurur zanan zaman

Aman aman aman aman
Periþaným halým yaman
Sýrtým daki yaralarým
Sýzlar durur zaman zaman

Dertlerim var bülük bülük
Hasret ateþ çile körük
Ocak tutmaz bacam sönük
Yakar beni zaman zaman

Aman aman aman aman
Periþaným halým yaman
Sýrtým daki yaralarým
Sýzlar durur zaman zaman

Play