Azam Ali

Beni Beni

Bab-? ihsan?ndan mürüvvet eyle mürüvvet eyle
Kar??t?rma her bir e?yaya beni
Bakma isyan?ma dost dost merhamet eyle
Ula?t?r menzili a?laya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sultan?m beni beni
Ula?t?r menzili a?laya beni beni dost beni beni

Kün buyurdun her e?yay? yetirdin yali yetirdin
Mevcudat? kemaline getirdin
Yapt?n ar??? kür??ü ç?kt?n oturtun
Dü?ürdün dünyay? dost dost
Kavgaya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sultan?m beni beni
Dü?ürdün kavgaya beni beni dost beni beni

Dertli?ye tükenmez nice dert verdin ala dert verdin
Ne çekme?e sab?r sab?r ne gayret verdin
Ne saltanat verdin ne devlet verdin verdin
Ya niçin getirdin dost dost
Dünyaya beni beni dost beni beni

Beni beni beni beni sevdi?I'm beni beni
Çok ?ükür bir dara dost dost yitirdin beni beni

A??k dertli?

Play