Azam Ali

Ben Pode Santa Maria

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar,
Pois que dos pecados pode as almas alumar

E de tal razon com' esta vos quer' eu ora dizer
Un miragre mui fremoso que foi en França fazer
A Virgen Santa Maria, que fez un çego veer
Ben ena vila de Chartes, como vos quero contar

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar,
Pois que dos pecados pode as almas alumar

Este çeg' ourivez fora que non ouvera mellor
En tod' o reyno de França ne-nas terras arredor,
E en servir sempr' a Virgen avia mui gran sabor
E porend' h' arca d'ouro fora mui rica lavrar

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar
Pois que dos pecados pode as almas alumar

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar
Pois que dos pecados pode as almas alumar

Ben pode Santa Maria seu lum' ao çego dar
Pois que dos pecados pode as almas alumar

Play