Ayna

Yollar Anadoluya

Yolumuz nereye düþse
Peþimizden geldi bu hüzünler
Zorumuzdu kolay oldu
Ýçimizden geldi bu sevinçler

Ne kadar sýcak ve ne kadar güzel Güneydoðu
Penceremizde tüm ihtiþamýyla Anadolu

Yollar Anadoluya yollar Anadoluya

Minicik fidanlar ektik
Hakkari, Þýrnak, Cizreye
Bu bahar çiçek açsýn
Yine gitmek lazým görmeye

Play