Ayna

Yaðmur

Yaðmur ne güzel yaðýyor
Rýhtýmsýz kumsallar gibi
Yaðmur ne güzel yaðýyor
Sakýn sorma neredeydin kaç zamandýr
Dur sorma özledim seni
Yaðmuru dinle damla damla yüreðinde
Sessizce sarýl boynuma

Özlemin yanardý gecelerde
Çok uzak soðuk þehirlerde
Þarkýlar söylerdim aþkýmýza
Aþýðým sana aþýðým hala

Play